inspekcija

Inspekcija jeb pārbaude ir viens no svarīgākajiem procesiem jebkurā nozarē. Nepilnīgas vai atliktas pārbaudes var radīt būtisku kaitējumu – iekārtām, aprīkojumam, var kļūt par dažādu traucējumu iemeslu un izraisīt nelaimes gadījumus. Jebkura rūpīga projekta, ražošanas procesa, instalācijas u.c. pārbaude var novērst šādas situācijas, uzlabot darba drošību, paaugstināt darba efektivitāti un kvalitāti.

Jebkuru pārbaudi var veikt tikai sertificēti un pieredzējuši inspektori.

Mūsu inspektoriem ir  atbilstošas zināšanas, prasmes un pieredze, kas gūta dažādos projektos (gan uz sauszemes un atkrastes konstrukcijām, vēja turbīnām, kuģu būvē, dzelzceļa termināļos u.c).

Mūsu inspektori veic dažādas pārbaudes, izmantojot piemērotākās metodes:

– rotora spārnu inspekcija
– torņa inspekcija
– garantijas pārbaude
– pārbaude pirms nodošanas ekspluatācijā
– liftu un kāpņu pārbaude
– IAL pārbaude
– pārklājuma pārbaude
–  defektoskopija
–  endoskopija

Ja meklējat inspektoru pastāvīgam vai konkrētam darbam –  esam pārliecināti, ka varam jums palīdzēt.

Ja meklējat inspektorus vai vēlaties saņemt piedāvājumu ar inspekciju saistīta projekta īstenošanai – sazinieties ar mums.