Atjaunojamā enerģija

Par vides aizsardzību jārūpējas gan indivīdiem, veidojot savus zaļos ieradumus, gan arī uzņēmumiem, saskaņojot peļņas gūšanu ar atbildību par apkārtējās vides saglabāšanu, gan arī valstīm, nodrošinot tiesisko  regulējumu un ilgttermiņa iespējas.

Mūsdienās viens no straujāk augošiem biznesa virzieniem ir vēja enerģija –  pēdējo 20 gadu laikā vēja enerģijas īpatsvars pasaulē ir palielinājās vairāk nekā 50 reizes.  Tiecoties pēc videi draudzīgas enerģijas, daudzviet pasaulē tiek būvēti jauni un paplašināti esošie vēja parki –  jau tuvākajā nākotnē te tiks saražots ievērojams daudzums zaļās enerģijas.

Lai vēja parki darbotos nepārtraukti un efektīvi, ir svarīgi savlaicīgi un profesionāli rūpēties par to darbspēju,  regulāri veicot pārbaudes, uzturot iekārtas  darba kārtībā,  veicot nepieciešamos remontdarbus. Šo darbu izpildei ir nepieciešama profesionāļu komanda ar atbilstošu kvalifikāciju,  zināšanām un prasmēm.

Mūsu darbiniekiem (tehniķiem, elektriķiem, mehāniķiem, inspektoriem, virvju piekļuves tehniķiem, projektu vadītājiem, HSEQ vadītājiem u.c.), ir zināšanas, prasmes un nepieciešamie sertifikāti (piemēram, GWO, IRATA, OPITO utt.), lai kvalitatīvi veiktu darba pienākumus  atjaunojamās enerģijas projektos. Mūsu speciālistiem ir darba pieredze:

– būvniecībā
– metināšanā
– cauruļu montāžā
– sastatņu uzstādīšanā
– inspekcijā
– krāsošanā

Baltic DIA ir viena no vadošajām darbā iekārtošanas aģentūrām atjaunojamās enerģijas jomā Baltijas valstīs. Mūsu datu bāzē ir kvalificēti un pieredzējuši speciālisti gan sauszemes, gan atkrastes projektiem.